శతజయంతి ఉత్సవాలు

ఎన్టీఆర్ శతాబ్ది మహోత్సవములు - ఎన్టీఆర్ ఫాన్స్ - అమెరికా